Mix Assessment Center i Development Center


Często się zdarza, że nasi Klienci potrzebują połączenia Assessment Center i Development Center. Wybierają kandydatów np. do programów talentów czy sukcesji (Assessment Center) i równocześnie chcą dostarczyć wszystkim pozytywnego impulsu rozwojowego (Development Center), niezależnie od wyników selekcji. Rozumiemy te potrzeby i potrafimy łączyć metodologię, aby uzyskać obiektywną ocenę i zmotywować do pracy własnej nad rozwojem postaw i kompetencji.
Aby zapewnić wysoki poziom usługi zapewniamy następujące standardy:

  • Asesorzy biorących udział w sesjach posiadają głęboką wiedzę psychologiczną oraz doświadczenie biznesowe i managerskie oraz gruntowne przeszkolenie i praktykę w prowadzeniu sesji AC/DC oraz coachingu .
  • Zachowujemy zgodność z międzynarodowymi standardami AC/DC - Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Tasks Force on Assessment Center Guidelines (2009).
  • Asesorzy obserwują różne osoby, dzięki czemu raport pozbawiony jest subiektywizmu i innych błędów dotyczących ocen (jeden Asesor ma do obserwacji max. 2 uczestników).
  • W projekcie jest asesor prowadzący dla każdego uczestnika oraz Asesor wiodący dla całego procesu.
  • Każda kompetencja podstawowa jest obserwowana i oceniana w co najmniej w 3 zadaniach różnego typu.


Posiadamy bogatą bibliotekę kompetencji oraz zadań indywidualnych (analizy przypadków, zadań pisemnych, scenariuszy rozmów, wywiadów i testów kompetencyjnych, koszyków zadań) oraz grupowych (dyskusji grupowych z podziałem na role, gier, prezentacji i symulacji), z których korzystają nasi Klienci. Tworzymy i testujemy nowe zadania developmentowe, które odnoszą się do bieżącej tematyki biznesowej i inspirują Uczestników do poszerzania wiedzy i umiejętności.

Do udziału w sesjach zapraszamy również obserwatorów ze strony naszych Klientów. Biorą oni udział w odprawie, sesji AC/DC oraz kalibracji.

W sesjach AC/DC (Assessment i Development Center) dla talentów łączymy zadania odzwierciedlające specyfikę pracy Uczestników oraz zadania „metaforyczne", co pozwala zdiagnozować zarówno aktualnie posiadane przez Uczestników kompetencje, jak i potencjał do przyjmowania dodatkowych zadań/zmiany roli oraz prezentowaną postawę. Zadania, które nie są związane bezpośrednio ze specyfiką codziennej pracy, są często bardzo angażujące dla Uczestników, pozwalają zbadać ich funkcjonowanie w warunkach, gdzie nie mogą korzystać ze znanych sobie standardów działania obowiązujących i promowanych wewnątrz organizacji (m.in. standardy pracy). Jako zadania metaforyczne stosujemy tzw. plany przyszłości oraz gry.

Trafną diagnozę wspierają również testy psychometryczne. Stanowią dodatkowe źródło informacji o trwałej postawie Uczestników.


Najczęściej stosujemy:

  • Test MTQ 48 - mierzy siłę i odporność psychiczną, która silnie wpływa na naszą efektywność własną w działaniu.
  • Test ILM 72 - wskazuje na dominujący styl przywódczy oraz kompetencje przywódcze, które decydują o skuteczności działania liderów w długim okresie.

Zależy nam, by każda sesja AC/DC i sesja informacji zwrotnej prowadzona w formie coachingu indywidualnego była początkiem podróży rozwojowej; budziła autorefleksję i chęć uczenia się z praktycznych doświadczeń. Nasze sukcesy mierzymy sukcesami naszych Uczestników, gdy podejmują się nowych ról, zadań, przeprowadzają swoje zespoły przez zmiany w wyniku konsekwentnego wdrażania stworzonych wspólnie planów rozwojowych.


Więcej o Assessment Center

Więcej o Development Center

Więcej o Pogłębionej Diagnozie Menedżerskiej


Potwierdzenie jakości:

 

Zobacz więcej:


Jeżeli masz pytania dotyczące naszego podejścia do badań kompetencji, zapraszamy do kontaktu z nami: 4bp@4bp.com.pl