Projekty UE

Dnia 24 października 2013 roku podpisana została umowa nr UDA – POIG.08.02.00-14-001/13-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości .
Przedmiotem umowy jest udzielenie przedsiębiorcy dofinansowania na realizację Projektu o nazwie „Wdrożenie Systemu B2B wspierającego procesy współpracy 4 BUSINESS & PEOPLE  z partnerami”.
Dofinansowanie projektu wynosi 380.240 zł i stanowi  70% kosztów związanych z realizacją niniejszego projektu.
Celem Projektu realizowanego przez spółkę 4 BUSINESS & PEOPLE  jest wdrożenie nowoczesnego projektu B2B wspierającego realizacje i zarządzanie projektami związanymi z procesami pomiaru i badania nad efektywnością pracowników i menedżerów, które to projekty są cyklicznie wykonywane przez przedsiębiorcę w ramach kolejnych realizowanych programów udoskonalania organizacji partnerów biznesowych. Dzięki zintegrowaniu z systemami informatycznymi partnerów, wdrożony w projekcie system B2B pozwoli na zaplanowanie i realizacje wielu takich projektów równolegle, poprawiając efektywność i jakość każdego z tych projektów. Dzięki wykorzystani narzędzi platformy B2Bautomatyzacji ulegnie przepływ informacji i procesów biznesowych związanych z ofertowaniem, zamawianiem projektów przez partnerów, usprawni się realizacja projektów w tym synchronizacja zadań w trakcie realizacji projektów. System umożliwi także automatyzację raportowania z przebiegu i wyników osiągniętych dzięki realizacji projektów, jednocześnie dostarczając kluczowych informacji, które będą wykorzystywane w kolejnych ofertach.

Więcej informacji o programie

Więcej informacji o dotacjach unijnych i Programie Operacyjnym  Innowacyjna Gospodarka dla działania 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, można znaleźć na poniższych stronach:
Portal Unii Europejskiej http://europa.eu/index_pl.htm
Program Innowacyjna Gospodarka http://poig.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://parp.gov.pl