Development CenterNasi Klienci chcą, by ich pracownicy i menedżerowie rozwijali się wraz z firmą; nadążali za potrzebami rynku, awansowali w wewnętrznej strukturze. Aby zapewnić im możliwość sprawdzenia się i zaplanowania rozwoju na przyszłość, zapraszają ich do badania Development Center.
Czym jest Development Center?

To w skrócie laboratorium, w którym w bezpiecznych warunkach Uczestnicy mogą zmierzyć się z wyzwaniami, których będą doświadczać w przyszłości i sprawdzić, czy ich kompetencje są wystarczające, by odnosić sukcesy, czy wymagają pracy.

Development Center 4 Business & People to badanie nagrodzone Medalem Europejskim przez Komitet Społeczno - Ekonomiczny Unii Europejskiej przyznawanym za wysoką jakość świadczonych usług.

Development Center jest narzędziem rozpoczynającym zindywidualizowany rozwój. Pozwala odkryć Uczestnikom ich predyspozycje, umiejętności oraz możliwości, które się z nimi wiążą. Uruchamia silną motywację do pracy nad swoimi kompetencjami i ujawnianiem potencjału na co dzień. Dlatego stosowany jest zwykle na rozpoczęcie programów szkoleniowych i rozwoju talentów. Efektem pracy asesorów-coachów i Uczestników są dopasowane plany rozwoju oraz bardzo konkretne wskazówki do planowania programów rozwojowych. Popularność Development Center 4 Business & People zawdzięcza bardzo wysokim ocenom informacji zwrotnej, którą przekazujemy Uczestnikom. Aż 95% z nich przyznało nam najwyższe noty. Bardzo dbamy o atmosferę sesji, którą większość Uczestników traktuje jak przygodę rozwojową. Dajemy również czas na autorefleksję, aby obserwować proces uczenia się już w trakcie sesji Development Center.


Oto co mówią o naszej pracy:


Spotkanie było bardzo kreatywne i rozwojowe. Dało dużo pomysłów i spowodowało, że bardziej zrozumiałam swoje zachowanie.
Ciekawe narzędzia managerskie wspierające obszary do rozwoju i określenie celów powinno przynieść fajny efekt. Inspirujące spotkanie.
Sesja pokazała mi kierunek rozwoju. Dziękuję.
Spotkanie super profesjonalne z ogromną ilością wskazówek do działania.
Bardzo pozytywna rozmowa, pozytywna atmosfera, cenne informacje zwrotne.
Bardzo pozytywnie oceniam sesję. Asesor przekazał mi bardzo konkretne zachowania i przykłady przekładające się na ocenę moich kompetencji.


Nasze znaki szczególne to:

  • Mierzalność na poziomie zachowań - daje jasną i rzetelną informację o najniższym i najsilniejszym występowaniu konkretnych zachowań w organizacji opartą na liczbach, co stanowi bazę do precyzyjnych programów rozwojowych.

  • Bezbłędne raporty generowane elektronicznie - profesjonalna dokumentacja procesu, możliwość jej dowolnej modyfikacji wedle potrzeb Zleceniodawcy.

  • Bieżący podgląd projektu dla Sponsora - pozwala na stały monitoring projektu i postępów realizacji.

  • Szybkość generowania wyników - gwarancja otrzymania raportu zbiorczego danych w dniu wprowadzenia ostatniego raportu indywidualnego.

  • Sprawność logistyczna - potrafimy w krótkim czasie przebadać kilkaset osób zachowując najwyższe standardy.

Wykonujemy:

Development Center Grupowy - dedykowany jest do rekrutacji wewnętrznych, zewnętrznych i mieszanych na stanowiska eksperckie oraz menedżerskie liniowe i średniego szczebla. Dbamy o to, by Kandydaci mogli zaobserwować zobiektywizowany proces selekcji.

Development Center Standard - pozwala określić kompetencje i potencjał występujące w normalnych warunkach.

Development Center CSR - pozwala wydobyć te kompetencje, które ujawniają się w sytuacjach silnego, emocjonalnego zaangażowania.

Development Center Extreme - pozwala wydobyć kompetencje, które ujawniają się w sytuacjach sinego stresu i presji.

Development Center Indywidualny
- dedykowany w procesie, gdy kandydatów jest mało i/lub trudno synchronizować termin badania, a także przy rekrutacji na wyższe stanowiska oraz gdy chcemy zadbać o poufny charakter rekrutacji.Więcej o Assessment Center

Więcej o połączeniu Assessment i Development Center

Więcej o Pogłębionej Diagnozie MenedżerskiejPotwierdzenie jakości:

 

Zobacz więcej:

 

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego podejścia do badań kompetencji, zapraszamy do kontaktu z nami: 4bp@4bp.com.pl