Assessment Center


Najważniejszym kapitałem firmy są ludzie, jednak tylko ci na właściwych stanowiskach. Kluczową rolę odgrywają kompetencje i drzemiący w pracownikach potencjał. Dzięki Assessment Center możemy je zidentyfikować i zmierzyć.Czym jest Assessment Center?

Mówiąc najprościej to ocena kompetencji niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków i osiągania zamierzonych celów. Pozwala porównać kandydatów do danej roli i określić ich mocne i słabsze strony.

Assessment Center 4 Business & People to badanie nagrodzone Medalem Europejskim przez Komitet Społeczno - Ekonomiczny Unii Europejskiej przyznawanym za wysoką jakość świadczonych usług.

Assessment Center wspiera proces rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Pozwala spośród kandydatów wyłonić tych, którzy najlepiej sprawdzą się na stanowisku. Dzięki Assesment Center upewnisz się, że właściwe osoby piastują właściwe stanowiska. Jeśli tak nie jest, wprowadzisz zmiany w oparciu o rzetelne informacje.

Popularność Assessment Center 4 Business & People wynika z bardzo wysokiej trafności pomiaru, która wynosi 90% i jest oceniana rok po zatrudnieniu lub awansie. Nasza metodologia pozwala zrównoważyć wyniki uzyskiwane przez ekstrawertyków i introwertyków oraz wyraźnie określić posiadane kompetencje i potencjał.


Biznesowy charakter Assessment Center pozwala nam odpowiedzieć na pytania:

  • W jakim stopniu badana osoba poradzi sobie z wyzwaniami i trudnościami, które spotka w rzeczywistości?
  • W jakich okolicznościach osoba jest w stanie spełnić oczekiwania organizacji?

Połączenie Assessment Center z narzędziami psychometrycznymi MTQ48 (określającego poziom siły i odporności psychicznej) i ILM72 (weryfikującego styl przywództwa) pozwala nam odpowiedzieć na równie ważne pytania:

  • Czy zachowania, które obserwujemy w czasie sesji są trwałe?
  • Jak szybko osoba może nabyć nowe kompetencje?

To co ważne dla naszych Klientów, to dobra atmosfera badania. Bardzo dbamy, aby Uczestnicy mieli wiele okazji pokazać swoje umiejętności. Dajemy przestrzeń na autorefleksję, dzięki temu badanie postrzegane jest przez Uczestników jako doświadczenie rozwojowe i stanowi pozytywny oraz budzący zaufanie wyróżnik pracodawcy. Ważne jest dla nas, by Kandydaci czuli się u nas dobrze. Udostępniamy sale, które są przystosowane do wymagań Assessment i Development Center, zapewniamy naszym gościom przerwy kawowe i ciepły posiłek.

Aby zaprojektować trafny Assessment Center analizujemy wyzwania aktualne i te, które zatrudniony spotka w przyszłości. Poznajemy opis stanowiska oraz tworzymy profil kompetencyjny. Bazujemy na kompetencjach własnych lub Klienta. Dopasowujemy zadania oraz komunikację- do organizacji.

Aby dokonać obiektywnej oceny kalibrujemy wyniki, a także korzystamy z oprogramowania, które pozwala uniknąć wielu błędów oceny m.in. efektu halo czy rogu.

Organizacja otrzymuje raporty indywidualne oraz raport porównawczy z rekomendacjami, które omawiamy z Przełożonymi, HR i Kandydatami. W raportach oprócz opisu kompetencji, mocnych i słabych stron, określamy ryzyka zatrudnienia danej osoby oraz profil dopasowania do roli.

Od momentu zlecenia do dostarczenia raportów potrzeba nam zaledwie 2 tygodni, a dla stałych klientów zapewniamy realizację w tydzień. Sesja badania trwa od 4 do 8 godzin w zależności od liczby badanych kompetencji.


Wykonujemy:

Assessment Center Grupowy - dedykowany jest do rekrutacji wewnętrznych, zewnętrznych i mieszanych na stanowiska eksperckie oraz menedżerskie liniowe i średniego szczebla. Dbamy o to, by Kandydaci mogli zaobserwować zobiektywizowany proces selekcji.

Assessment Center Indywidualny - dedykowany w procesach, gdy Kandydatów jest mało i/lub trudno synchronizować termin badania, a także przy rekrutacji na wyższe stanowiska oraz gdy chcemy zadbać o poufny charakter rekrutacji.

Assessment Center pozwala uniknąć błędów rekrutacyjnych i kosztów z tym związanych oraz zwiększa prawdopodobieństwo zatrudnienia najlepszych kandydatów.


Potwierdzenie jakości:

 

Zobacz więcej:


Jeżeli masz pytania dotyczące naszego podejścia do badań kompetencji, zapraszamy do kontaktu z nami: 4bp@4bp.com.pl