Coaching indywidualny


Pracujemy w oparciu o autorski Model Perspektywy Systemowej. Zgodnie z nim od samego początku angażujemy w proces: Klienta (Coachee), Przełożonego i HR.

Rozpoczynamy od dokładnej analizy sytuacji oczami każdej ze Stron. Weryfikujemy postawę, kompetencje, gotowość Coachee do udziału w procesie, a także wpływ prezentowanych przez niego zachowań na jego bliższe i dalsze otoczenie biznesowe.


Na etapie badania korzystamy m. in. z następujących narzędzi:

Kolejnym krokiem jest spotkanie trójstronne z ww. osobami oraz Coachem, podczas którego omawiamy wnioski, a Klient wraz z przełożonym, przy wsparciu Coacha, ustalają cel coachingu i kryteria jego realizacji (mierniki sukcesu). Ustalenia spisujemy w kontrakcie coachingowym.

Standardowa długość procesu to między 8 a 12 sesji (spotkań indywidualnych Coachee z Coachem), odbywających się co ok. 2-3 tygodnie, gdzie każde trwa średnio 90 minut.

Podczas sesji proponujemy Coachee korzystanie z narzędzi kreatywnych, które pobudzają do poszerzania perspektywy myślenia i otwierają na nowe rozwiązania. Wpływa to pozytywnie na zaangażowanie Uczestników i finalne efekty.

Proces kończy się podsumowaniem jego efektów na spotkaniu trójstronnym między Coachee, jego przełożonym oraz Coachem.

Dbamy o utrzymanie efektów coachingu po jego zakończeniu.


Specjalizujemy się w result coachingu: 

  • Coaching zmian strategicznych (Strategic change coaching) - dedykowany Członkom Zarządu i najwyższym rangą Menedżerom. Koncentruje się na procesie wdrażania zmian organizacyjnych, fuzji, restrukturyzacji, trudnych procesów wewnątrz-organizacyjnych, zmianie kultury, formułowaniu wizji, strategii działania i kierunków dalszego rozwoju organizacji.
  • Coaching zaawansowanego przywództwa (Executive coaching) - dedykowany Członkom Zarządu i najwyższym rangą Menedżerom. Koncentruje się na zwiększeniu skuteczności realizacji krótko i długoterminowych celów organizacji, analizie wpływu lidera, zrozumieniu przez niego kluczowych ról menedżerskich i wdrożeniu standardu efektywnych zachowań przywódczych.
  • Coaching umiejętności menedżerskich (Managerial coaching) - dedykowany Menedżerom średniego szczebla zarządzania oraz awansowanym na stanowisko menedżerskie. Koncentruje się na rozwoju stylu zarządzania, umiejętności menedżerskich (komunikacja, delegowanie, motywowanie, monitorowanie, przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej), podejmowaniu decyzji, budowaniu wizerunku, refleksji nad swoim działaniem, zespołem, otoczeniem biznesowym i ważnymi dla siebie sferami życia.
  • Coaching pewności siebie - siły i odporności psychicznej (Confidence coaching) - dedykowany Menedżerom i pracownikom o wysokim potencjale (HiPo, Talenty). Koncentruje się na wzmocnieniu wiary w siebie, zarządzaniu emocjami, wypracowaniu postawy sprzyjającej podejmowaniu nowych wyzwań, odważnym działaniu, asertywności, radzeniu sobie z krytyką i efektywnym funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych.
  • Coaching kariery (Career coaching) - dedykowany Menedżerom i pracownikom o wysokim potencjale (HiPo, Talenty). Koncentruje się na rozwoju zawodowym, poszerzeniu świadomości i zaplanowaniu dalszej ścieżki kariery.

 

Jeśli masz pytania dotyczące naszego podejścia coachingowego - zapraszam do kontaktu z nami: 4bp@4bp.com.pl