Coaching grupowy

Coaching grupowy to proces polegający na pracy Coacha z grupą osób o podobnych potrzebach i celach rozwojowych. Odbywa się w grupie (od 6 do max. 15 osób - wg International Coach Federation). Ogólnym celem coachingu grupowego jest wsparcie Uczestników w procesie zmiany, określaniu punktu docelowego, definiowaniu drogi dotarcia do niego z uwzględnieniem możliwych przeszkód i sposobów radzenia sobie z nimi.


W ramach procesu stosowane jest podejście i zasady coachingowe do pogłębiania wiedzy o sobie (m.in. stylu myślenia, działania, nawykach, przekonaniach, wartościach), facylitacja oraz moderowanie dyskusji.

Coaching grupowy uwzględnia wzajemne oddziaływanie na siebie członków grupy, możliwość obserwacji podejścia innych, pozwala na wymianę doświadczeń i motywowanie się poprzez współdziałanie.

 

 

Kluczowe zasady coachingu grupowego:

 • Coaching prowadzony jest dla grupy osób jednocześnie, przy czym każdy Uczestnik realizuje indywidualne cele, tematycznie odnoszące się do procesu coachingowego, w którym uczestniczy.
 • Grupę coachingową stanowią osoby, które łączą: porównywalny poziom doświadczeń zawodowych, zbliżony poziom stanowiska, podobne cele, a nie są to członkowie jednego zespołu/jednostki organizacyjnej.
 • Proces coachingu grupowego realizowany jest w oparciu o potrzeby Uczestników, preferowane przez nich tempo pracy i styl uczenia się.
 • Coach odpowiada za ukierunkowanie procesu coachingu grupowego oraz struktury narzędziowe.
 • Odpowiedzialność za dokonywane wybory i decyzje osobiste/zawodowe leży po stronie Uczestników.
 • Coaching grupowy prowadzony jest przez doświadczonego Coacha grupowego, który wykorzystuje kluczowe umiejętności i kompetencje coachingowe.
 • W ramach grupy coachingowej obowiązuje zasada poufności, czyli o tym, co dzieje się na spotkaniach, wiedzą tylko Uczestnicy.

 

Korzyści z coachingu grupowego:

 • rozwój samoświadomości poprzez rozmowy coachingowe i dzielenie się z obserwacjami
 • wymiana doświadczeń, która w procesie coachingu grupowego ma zasadnicze znaczenie
 • okazja do strategicznego zastanowienia się nad wyzwaniami oraz opracowania długofalowych planów działania
 • otrzymywanie poufnych i obiektywnych informacji zwrotnych
 • wymiana pomysłów i uczenie się do innych Uczestników
 • zwiększenie motywacji do tego, by iść do przodu
 • nawiązanie relacji z osobami o podobnym celu
 • znalezienie wsparcia w grupie
 • poznanie różnych narzędzi i metod osiągania celów
 • adresowanie działań rozwojowych i zmian stanowiskowych w sposób bardziej adekwatny
 • zwiększenie zaangażowania Uczestników w pracę i wzrost efektywności ich działań
 • retencja Uczestników coachingu grupowego poprzez udział w interesującym procesie rozwojowym
 • wzmocnienie/utrwalenie efektów dotychczasowych szkoleń i warsztatów

 

Coaching grupowy a szkolenie:

Coaching grupowy

Szkolenie

Proces coachingowy wspiera Uczestników w wykorzystaniu wiedzy i umiejętności, które już posiadają, w celu zwiększenia własnej efektywności.

Proces polegający na przekazywaniu i ćwiczeniu nowej wiedzy/rozwoju umiejętności.

Proces jest rozłożony w czasie, co zwiększa skuteczność podejmowanych działań.

Wydarzenie jednorazowe, czego ryzykiem jest implementacja nowej wiedzy/umiejętności w pracy.

Szczegółowy zakres tematyczny spotkań pochodzi od Uczestników/grupy.

Program szkolenia ustalany jest przez organizację.

Rozwiązania pochodzą od Uczestników i są efektem ich indywidualnej/grupowej pracy, co zwiększa odpowiedzialność za rezultaty.

Rozwiązania są proponowane przez Trenera.


Nasze specjalizacje w coachingu grupowym:


Grupowy coaching kariery (Group Career coaching) - to interaktywny proces, który wspiera w rozwoju zawodowym, określeniu kierunku i kolejnych etapów kariery, opartych na mocnych stronach i zgodnych z osobistymi:

 • Systemem wartości,
 • Potrzebami,
 • Dążeniam,
 • Przekonaniami.

W ramach grupowego coachingu kariery Uczestnik wypracowuje swoją indywidualną mapę podróży do celu (plan rozwoju).


Jeśli masz pytania dotyczące naszego podejścia coachingowego - zapraszam do kontaktu z nami: 4bp@4bp.com.pl