Rozwój Talentów

  • Jak przebiega ocena pracowników, która pozwala wskazać tych, którzy będą wpływali na wyniki organizacji w najbliższym czasie?

  • Jaką rolę powinna odgrywać diagnozie talentów ocena kompetencji pracownika, a jaką predyspozycje osobowościowe?

  • Co jeszcze decyduje o sukcesie wyróżniających się pracowników w organizacji?

  • Jak uruchomić potencjał pracowników?

  • Co zrobić by wewnętrzna motywacja do rozwoju była wysoka?

  •  Jaką rolę w rozwoju utalentowanej kadry przyznać menedżerom?

  • Czy szkolenia menedżerskie wystarczą? Jak powinna wyglądać sukcesja w organizacji?


Rozwój talentów
zgodnie z trendami światowymi to duże wyzwanie dla działu personalnego. Wymagania zarówno organizacji jak i pracowników w tym względzie są bardzo wysokie. Żeby im sprostać proponujemy szeroki wachlarz działań diagnostycznych i rozwojowych, które pozwalają zidentyfikować, zwiększyć wewnętrzną motywację do rozwoju, dostarczyć okazji do wzmacniania talentów. Aby talent w organizacji osiągnął sukces potrzeba dobrego środowiska pracy i odpowiedniego wsparcia poprzez mi.in.: coaching grupowy dla talentów i coaching menedżerski, szkolenia menedżerskie i dla utalentowanych pracowników, warsztaty, projekty, inspirujących mentorów, możliwość dzielenia się wiedzą i wykorzystania swoich mocnych stron w nowych sytuacjach i zadaniach. W rozwiązaniach dla talentów 4 Business & People znajdują się różnorodne rozwiązania, grupowe i indywidualne formy wsparcia, proste i złożone narzędzia diagnozy i samorozwoju. Każdego roku tworzymy nowe rozwiązania wspierające rozwój talentów, pamiętając, że młodzi pracownicy mają inne potrzeby rozwojowe niż ci z zaawansowanym stażem.


Programy rozwoju talentów
wpływają silnie na kulturę organizacji i ułatwiają zarządzanie zmianą w wymiarze społecznym, kształtują postawy, uczą przyszłościowych umiejętności. Rozwój siły i odporności to podstawa, aby talent mógł pokazać w organizacji to, co najlepsze. Dlatego ważnym elementem są szkolenia menedżerskie i dla talentów dotyczących rozwoju siły i odporności, która stanowi zbroję dla talentów osoby i zwiększa jej siłę przebicia, czyli realny wpływ na wyniki organizacji.


Potwierdzenie jakości:

 

Zobacz więcej: