Rozwój przywództwa

  • Jaki styl przywództwa decyduje o sukcesie?

  • Jak wybrać styl najbardziej skuteczny w danej organizacji?

  • Jak budować autentyczne przywództwo?

  • Jak łączyć elastyczność menedżerską elastyczność z wiarygodnością?

  • Jak wyłonić przywódców na teraz i na przyszłość?

Kompetencje pracownika - przywódcy wymagają dobrej diagnozy i rozwoju. Zastosowanie podejścia przywódczego daje już na starcie o 30% większe wyniki niż poprawnie stosowane techniki menedżerskie. Ocena pracownika - przywódcy wymaga zastosowania kompetencji, które bezpośrednio przekładają się na skuteczność działania. Rozwój kompetencji przywódczych wymaga pracy nad postawą oraz uelastycznianiem stylu przywództwa. Rozwój przywództwa może występować w formie indywidualnej poprzez coaching menedżerski, shadowing, mentoring, autorefleksję oraz grupowej - szkolenia menedżerskie, warsztaty, development center, action learning. Dziś dodatkowym wyzwaniem przywódców jest przeprowadzanie organizacji przez zmiany. Zarządzanie zmianą w dynamicznym otoczeniu wspierają odpowiednie szkolenia menedżerskie i osobiste zaangażowanie lidera.

Tworzymy dopasowane rozwiązania pozwalające menedżerom stać się przywódcami, którzy zabezpieczą organizację w zmianach i wyzwaniach. Nasze programy wspierają również sukcesję w organizacji. Dla liderów mamy różne rozwiązania, grupowe oraz indywidualne formy wsparcia, proste i złożone narzędzia diagnozy i samorozwoju, z których można wybrać to, co najbardziej pasuje do kadry i sytuacji organizacji.

Potwierdzenie jakości: