Zarządzanie zmianą

To obszar naszej specjalizacji, dlatego w naszej ofercie znajdziecie szkolenia menedżerskie, krótkie warsztaty dla pracowników, coaching menedżerski i coaching grupowy oraz team coaching dla zarządów.


  • Ja w zmianie
- uczy umiejętności przeprowadzania siebie przez zmiany - zarządzania mianą w sobie: przyjmowania postaw, które pozwalają na szybką adaptację i rozwój, dodatkowo rozszerza świadomość oraz buduje wsparcie w zespole.


  • Zarządzanie zmianą dla menedżerów
- jest przeznaczone dla kierowników, koordynatorów bezpośrednio zarządzających pracownikami, których rolą jest zakomunikowanie i wdrożenie zmiany. Menedżerowie uczą się jak przeprowadzić przez zmiany siebie i zorganizować zarządzanie zmianą w organizacji. Wiedzą jak wykorzystać procesy zmian do wzmocnienia swoich zespołów, budowania ducha zespołu.


  • Przywództwo w zmianie
To program dla tych, którzy tworzą założenia zmian w organizacji oraz kierują ich wdrożeniem w całej organizacji. Szkolenie przygotowuje liderów do roli przywódcy w zmianach, korzystania z procesów psychologicznych i społecznych w projektach zmian oraz kształtowaniu gotowości do zmian organizacji w średnim okresie.


  • Organizacja ucząca się
To cykl szkoleń dla menedżerów i pracowników oraz aktywności wspierających wdrożenie, które wspierają rozwinąć dyscypliny niezbędne w zmiennym otoczeniu. Organizacja ucząca łatwo adoptuje się do zmian, jest elastyczna na poziomie jednostki, zespołu i całej struktury. Uczy się, koryguje i rozwija. Dzięki wdrożeniu nowych kompetencji organizacja uczy się ewaluować na co dzień, by rzadziej doświadczać rewolucji.


  • Przeprowadzanie organizacji przez zmiany
To trening on the job dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie zmian. Wykorzystuje sprawdzoną i nagrodzoną metodologię 4 Business & People: Przeprowadzania organizacji przez zmiany. Lider projektu lub grupa projektowa ma wsparcie doświadczonego konsultanta, który przygotowuje zespół do kolejnych etapów zarządzania zmianą w organizacji, pomaga uniknąć pułapek i wydobyć cały potencjał tkwiący w zmianie.


  • Budowanie organizacji antykruchej
To team coaching dla Zarządu, który wspiera długookresową efektywność organizacji w nieobliczalnym otoczeniu. Zespół w czasie inspirującej pracy zespołowej tworzy rozwiązania, które pozwalają zabezpieczyć organizację oraz korzystać na wstrząsach i kryzysach.