Zarządzanie międzypokoleniowe

Ponieważ za 10 lat młode pokolenie będzie stanowić 80% populacji pracującej i 40% kadry menedżerskiej już dzisiaj wiele organizacji chce budować pozytywny dialog międzypokoleniowy, aby w pełni korzystać z potencjału i doświadczeń każdego z pokoleń.

Służą do tego warsztaty:

  1. Milenialsi w pracy - to praktyczne szkolenie dla młodych pracowników z pokolenia Y, które uzupełnia brakujące kompetencje ważne dla skutecznego działania i komunikacji ze starszymi pokoleniami. Stanowi podstawowe szkolenie wdrożeniowe dla pracowników i ogranicza rotację.

  2. Współpraca międzypokoleniowa - to warsztat dla menedżerów i pracowników, który buduje umiejętności pracy zespołowej na mocnych stronach osób w różnym wieku oraz stworzenia platformy wzajemnego uczenia się i rozwoju. Doskonały jako warsztat integracyjny.

  3. Zarządzanie pokoleniem Y - to szkolenie menedżerskie przeznaczone dla menedżerów, którzy kierują młodymi zespołami lub zespołami o różnorodnej strukturze wiekowej. Ćwiczymy techniki elastycznego korzystania z zasobów pokoleniowych, zarządzania wiedzą, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania zaangażowania w zespole. Szkolenie bazuje na podstawowych umiejętnościach menedżerskich.