Standardy Etycznego Postępowania w 4 Business & People

Firma 4 Business & People od momentu powstania wierzy w siłę jakości. Dotyczy ona nie tylko wykonywanych przez nas usług, ale także bieżącego funkcjonowania firmy w zakresie jej wewnętrznej organizacji i relacji, na których się ona opiera oraz relacji firmy z otoczeniem - z naszymi klientami oraz innymi podmiotami działającymi na rynku. Powstanie Kodeksu Etycznego jest kolejnym krokiem w realizacji tej postawy. Jest on wyrazem naszego przekonania, że funkcjonowanie w oparciu o pewne standardy etyczne stanowi wartość samą w sobie. Swoją codzienną pracę chcemy wykonywać odwołując się do spójnego, wspólnego dla nas wszystkich systemu wartości. Niniejszy dokument określa zestaw norm, którymi my, Pracownicy i Współpracownicy firmy 4 Business & People pragniemy kierować się w naszym miejscu pracy, tak w obrębie relacji wewnętrznych jak i zewnętrznych, na poziomie społecznym i zawodowym. Obejmuje on główne zasady postępowania zapewniające wypełnienie misji firmy oraz realizację jej celów strategicznych, jak również zadowolenie Klientów.

Pełna treść Kodeksu Etycznego