Przeprowadzanie organizacji przez zmiany

Każda zmiana zachodząca w organizacji jest procesem trudnym, skomplikowanym, który wymaga ogromnego zaangażowania. I jak każda zmiana, budzi wątpliwości, obawy przed tym, co nieznane. Sama w sobie, choćby była najlepiej zaplanowana, nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeśli nie będzie odpowiednio wprowadzona. Bo świadomość tego, co trzeba zmienić, a wprowadzenie zmian to dwie zupełnie różne kwestie.

Po pierwsze akceptacja i gotowość

Nie da się wprowadzić zmian do organizacji, jeśli ona, jej poszczególne działy i konkretne osoby, nie będą na nią przygotowane. Wiedząc o tym doskonale, budujemy akceptację oraz gotowość organizacji do zmian. Na tym etapie koncentrujemy się przede wszystkim na osobach, które będą miały wpływ na powodzenie zaplanowanej zmiany. Ze swojej strony zapewniamy kompleksowe wsparcie w postaci diagnozy, szkoleń czy warsztatów kierowanych do konkretnych grup pracowników.

Jak długo to trwa?

Czas trwania wprowadzania zmian uzależniony jest od wielu czynników, w tym od złożoności samych zmian, od postaw pracowników czy poziomu ich otwartości na zmiany i wyzwania. Ze swojej strony możemy Państwu zagwarantować, że proces będzie trwał tak długo, jak to będzie konieczne. Czas dostosujemy indywidualnie do czasu potrzebnego organizacji na pełne wdrożenie zmiany. Niekiedy zmiany w organizacji trwają 3 miesiące, a innym razem 2 lata. Za każdym razem jesteśmy z naszymi klientami do końca. Dbamy, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Dlaczego my?

Ponieważ mamy wypracowane własne skuteczne metody. Dla nas zarządzanie zmianą to pasja. To satysfakcja z pomagania firmom w ich rozwoju.

Co nas wyróżnia?

  • Efekt kuli śnieżnej
Zarządzanie zmianą w organizacji w naszym wykonaniu to zmiany, które szybko angażują całą organizację. „Wchłaniają” każdy kolejny jej szczebel, każdego kolejnego pracownika. Dzięki temu efekt jest pełen.

  • "Case for change organizer"
To swoiste studium przypadku, dzięki któremu zmiana zostaje sprecyzowana i obliczona. Czyli, widać jej wymierne i konkretne efekty.

  • "Attitude monitoring system"
To taki nasz system monitorowania postawy pracowników, który pozwala nam ograniczyć do minimum spadek efektywności zmiany.


To,co nas wyróżnia, jest jednocześnie wyznacznikiem naszych standardów. Zmianami zarządzamy według najlepszych wzorców. Dzięki temu wprowadzamy je skutecznie zarówno na płaszczyźnie operacyjnej, jak i społecznej, a firmy, które nam zaufały odnoszą upragnione sukcesy i osiągają zamierzone cele.

 

Potwierdzenie jakości usługi:

 

Zobacz więcej:

Blog: Przystań w Zmianie