Szkolenia specjalistyczne

Dzięki współpracy ze sprawdzonymi dostawcami szkoleń specjalistycznych możemy wraz ze szkoleniami 4business&people zaoferować, w ramach jednej umowy ramowej oraz jednego standardu obsługi, ponad 150 szkoleń, które każdorazowo są dopasowywane do potrzeb i wyzwań grupy. Celem tych szkoleń jest dostarczenie wiedzy oraz jej wykorzystanie w kontekście wyzwań organizacji.
Korzyścią takiego podejścia jest ograniczenie żmudnych procedur zakupowych oraz zarządzania dostawcami.

W ramach jednej umowy dostarczymy szkolenia z obszarów:
1. Prawa ogólnego i zagadnień specjalistycznych
2. Obsługi oprogramowania IT (podstawy i zaawansowane poziomy)
3. Zarządzania IT w organizacji
4. Finansów i ekonomii przedsiębiorstw
5. Analiz i planowania strategicznego
6. Budowania organizacji
7. Zarządzania sytuacjami kryzysowymi
8. Zarządzania projektami PRINCE2 i PMI
9. Zarządzania procesami
10. Zarządzania nieruchomościami
11. Zarządzanie personelem
12. Lean management
13. Logistyki
14. Komunikacji z mediami
15. Zwiększania efektywności osobistej w pracy


zobacz więcej:Procedury zakupu szkoleń, czyli jak ułatwić sobie życie