Badanie skuteczności przywództwa ILM72W 2007 roku naukowcy Uniwersytetu w Hull, na zamówienie największej na świecie instytucji zrzeszającej i certyfikującej menedżerów z całego świata - Institute of Leadership and Management, dokonali integracji dorobku tysięcy naukowców i praktyków badających przywództwo od początku XX w. Połączono, przebadano oraz sprawdzono ponad 200 modeli przywództwa, aby wyłonić ten, który dostarczy wiedzy, jak stać się skutecznym menedżerem swojej organizacji w dynamicznych i niepewnych czasach. Wynikiem badań zespołu badaczy z Uniwersytetu w Hull był zintegrowany  i zwalidowany na 1500 menedżerach model przywódczy oraz test psychometryczny on-line ILM72, które na podstawie norm pozwala określić nie tylko styl, ale i jego skuteczność przywódczą w długim okresie. Służy ocenie kompetencji liderskich i zarządczych. Jest bazą do oceny umiejętności i ich rozwoju. Analiza wyników indywidualnych jest podstawą do szkoleń menedżerskich i coachingu menedżerskiego.
Wyróżniki:

  • Jedno z niewielu normatywnych narzędzi badających styl przywódczy.
  • Jedyny test mierzący długookresową skuteczność zarządczą.
  • Rekomendacje Institute of Leadership and Management.


Potwierdzenie jakości:


Zobacz więcej: