Badanie Satysfakcji, Zaangażowania i Opinii Pracowników/Klientów

Badanie organizacji poprzez jej pracowników dostarcza informacji o źródłach satysfakcji i zaangażowania. Pokazuje obszary  i konsekwencje związane z ograniczoną satysfakcją czy zaangażowaniem w strukturze organizacji. Stanowi jedną z istotnych podstaw do formułowania polityki kadrowej, zarówno dla całej organizacji, jak i poszczególnych zespołów. Konstrukcja kwestionariusza pozwala na porównanie wskaźników satysfakcji i zaangażowania. Badanie wykorzystywane jest również do badania satysfakcji Klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz współpracy i kultury organizacyjnej. Badanie jest pomocne w ocenie umiejętności zarządczych oraz komunikacyjnych w organizacji.

W 4 Business & People do badań satysfakcji i zaangażowania szczególnie bije nam serce. Bardzo cenimy sobie współpracę z organizacjami, które badania te traktują jako punkt startowy do dalszych działań rozwojowych i naprawczych.

Zawsze kiedy otrzymujemy zapytanie ofertowe od organizacji, która chce przeprowadzić badanie, zaczynamy od gratulacji. Tak, od gratulacji właśnie! Dlaczego?

Kiedy dokonujesz pomiaru, a później go ponawiasz, wysyłasz komunikat o tym, co jest dla organizacji ważne oraz czego oczekuje ona od pracowników.

W codziennej pracy zaczynają oni, w sposób automatyczny zwracać uwagę na mierzone wskaźniki. Dlatego rzeczywista zmiana zaczyna się już w momencie rozpoczęcia badania. Niejednokrotnie zdarza się, że inne działania stają się zbędne, gdyż koncentracja uwagi na istotnych kwestiach wystarczy, gdy mamy odpowiednią motywację, umiejętności oraz wiedzę.

 Podczas przeprowadzania badania gwarantujemy:

 • Bazę kilkuset pytań, które stanowią podstawę do stworzenia kwestionariusza ściśle dopasowanego do organizacji, jej obecnej sytuacji i stojących przed nią wyzwań. Oprócz pytań, których użycie jest uzasadnione badawczo, stosujemy też pytania, które współtworzymy z organizacją. Pozwalają one respondentom mieć punkt odniesienia do sytuacji, z którymi mierzą się w codziennej pracy.
 • Raport podsumowujący badanie dostosowany do wymagań organizacji. Kształt raportu podsumowującego i raportów działowych jest ustalany z Klientem zaraz po stworzeniu kwestionariusza, zawiera więc tylko te informacje, które są cenne dla organizacji.
 • Ogromną uważność w podejściu do respondentów biorących udział w badaniu.
 • Frekwencję badania zawsze powyżej 85%.
 • Wysoką rzetelność działań dzięki doświadczeniu konsultantów projektujących badanie, statystyków oraz zespołu logistycznego.
 • Zwiększenie poczucia identyfikacji pracowników z firmą. Otwarcie się organizacji na opinie pracowników, a także możliwość wypracowywania dla nich programów, zawsze jest wysoko oceniane przez pracowników.
 • Wieloletnie doświadczenie badawcze w obszarze HR potwierdzone sukcesami Klientów gwarantuje Państwu wysoką jakość bez eksperymentów.
 • Stały wgląd organizacji we frekwencję badania podczas jego trwania.
 • Pełne poczucie anonimowości respondentów, niezbędne do pozyskania najbardziej wiarygodnych opinii i ocen.
 • Logistyczną obsługę całego badania po stronie 4 Business & People.

 


Jak dbamy o najwyższą jakość realizacji:

Komunikacja to klucz do sukcesu

 • Efektywna, krótka a jednocześnie celowana w potrzeby Uczestników i Sponsorów
 • Przygotowuje i otwiera na nowe doświadczenia
 • Dostosowana do kultury organizacyjne


Efektywny zespół dba o sprawność projektu

 • Biegli w ustalaniu priorytetów
 • Wielozadaniowi
 • Zawsze gotowi do kontaktu


U nas każdy jest zaopiekowany

 • Pełna obsługa projektu
 • Zaangażowanie w poznanie organizacji
 • Każdy może zadzwonić, każdemu pomagamy
 • Sprawny przepływ informacji zabezpiecza wszelkie ryzykaSzczególnie ważne:

Ogromne znaczenie przywiązujemy do komunikacji przed badaniem i w jego trakcie. Tworzymy ją w oparciu o język i kulturę organizacji. Jest to kluczowe w utrzymaniu frekwencji badania oraz poziomu zaangażowania pracowników w chęć podzielenia się swoją opinią.
Po zakończeniu badania przedstawiamy nie tylko diagnozę sytuacji i punktu, w którym znajduje się organizacja, dostarczamy też rozwiązań i propozycję działań przygotowanych przez ekspertów.

Potwierdzenie jakości: