Pogłębiona Diagnoza Menedżerska

Unikalna kombinacja narzędzi diagnostycznych, która dostarcza kompleksowej oceny kompetencji (w tym oceny umiejętności i postaw) badanych osób. Dzięki unikalnej metodologii ogranicza błędy oceny postaw i kompetencji menedżerów oraz innych, ważnych dla organizacji pracowników. Łączy zalety i ogranicza wady assessment center, badania 360, testów psychometrycznych). Szczególnie przydatna w działaniach związanych z sukcesją i selekcją do programów talentów i programów rozwojowych.


Wyróżniki:

  • „Individual engagement formula" dba o indywidualne potrzeby rozwojowe i biznesowe uczestników. Zaangażowanie w pomiar oraz następujący po nim rozwój są bardzo wysokie.
  • „Measurement approach" to autorskie podejście do pokazywania w liczbach, tego co niemierzalne. Dostarcza odpowiedzi wprost na pytania, na które zwykły konsultant odpowiedziałby: „to zależy...".
  • Najszybciej rozwijająca się usługa w portfolio usług 4 Business & People.

 

Potwierdzenie jakości:


Zobacz więcej: