fundusze europejskie „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”


OPIS PROJEKTU

Dnia 24 października 2013 roku podpisana została umowa nr UDA - POIG.08.02.00 - 14 - 001/13-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest udzielenie przedsiębiorcy dofinansowania na realizację Projektu o nazwie „Wdrożenie Systemu B2B wspierającego procesy współpracy 4 BUSINESS & PEOPLE z partnerami". Dofinansowanie projektu wynosi 380.240 zł i stanowi 70% kosztów związanych z realizacją niniejszego projektu.
Celem Projekt realizowanego przez spółkę 4 BUSINESS & PEOPLE jest wdrożenie nowoczesnego systemu B2B wspierającego realizacje i zarządzanie projektami związanymi z procesami pomiaru i badania nad efektywnością pracowników i menedżerów, które to projekty są cykliczne wykonywane przez przedsiębiorcę w ramach kolejnych realizowanych programów udoskonalania organizacji partnerów biznesowych. Dzięki zintegrowaniu z systemami informatycznymi partnerów, wdrożony w projekcie system B2B pozwoli na zaplanowanie i realizacje wielu takich projektów równolegle, poprawiając efektywność i jakość każdego z tych projektów. Dzięki wykorzystaniu narzędzi platformy B2B automatyzacji ulegnie przepływ informacji i procesów biznesowych związanych z ofertowaniem, zamawianiem projektów przez partnerów, usprawni się realizacja projektów w tym synchronizacja zadań w trakcie realizacji projektów. System umożliwi także automatyzacje raportowania z przebiegu i wyników osiągniętych dzięki realizacji projektów, jednocześnie dostarczając kluczowych informacji, które będą wykorzystywane w kolejnych ofertach.

Kontakt: Agnieszka Magoch amagoch@4bp.com.pl

 

STAN REALIZACJI PROJEKTU 

Etap

Okres realizacji

Zadania

Stan

ETAP I

20/11/13 - 30/04/14

Prace przygotowawcze, analizy

Zrealizowany

ETAP II

01/05/14 - 31/08/14

Przygotowanie środowiska dla systemu B2B i rozpoczęcie prac na systemem B2B

Zrealizowany

ETAP III

01/09/14 - 28/02/15

Prace wdrożeniowe systemu B2B

Zrealizowany

ETAP IV

01/03/15 - 31/07/15

Prace wdrożeniowe systemu B2B (c.d.), działania informacyjne o Projekcie

Zrealizowany

ETAP V

01/08/15 - 31/10/15

Zakończenie prac na systemem B2B, szkolenia

ZrealizowanyOGŁOSZENIA

Data

Opis zakresu

Link do pliku

02.04.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 4B&P/B2B/2 dotyczące zakupu wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych związanych z wdrożeniem oraz szkolenia

Zapytanie_ofertowe_-4B&P_B2B_2

14.04.2014

Informacja o wyborze oferty 4B&P_B2B_2

Informacja o wyborze oferty_4B&P_B2B_2

*Pliki przeniesione do archiwum

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE


Więcej informacji o dotacjach unijnych i Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla działania 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B", można dowiedzieć się na poniższych stronach.
Portal Unii Europejskiej https://europa.eu/index_pl.htm
Program Innowacyjna Gospodarka https://www.poig.gov.pl/
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego https://www.mrr.gov.pl/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://www.parp.gov.pl/index/main/
Platforma promocyjna Web.gov.pl https://www.web.gov.pl/