Diagnoza jako początek rozwoju organizacji

2014-05-13

Dobra zmiana zawsze zaczyna się od diagnozy. Nieistotne czy zmiana dotyczy strategii, rozwiązania operacyjnego problemu czy kwestii personalnych. Brak dobrej diagnozy to zwykłe proszenie o porażkę. Jest klika kryteriów dobrej diagnozy w organizacji, o których często zapominają menedżerowie i konsultanci:


1. Dobra diagnoza wyraźnie rozróżnia fakty, interpretacje, wnioski i rekomendacje.
2. Dobra diagnoza rozdziela objawy i skutki od przyczyn. Jest mocno osadzona w analizie systemowej.
3. Dobra diagnoza bazuje na sprawdzonych narzędziach.
4. Dobra diagnoza wymaga obiektywizacji.Dobra diagnoza uwzględnia swoją niedoskonałość.
5. Dobra diagnoza pokazuje natężenie zjawisk, ma konkretne wskaźniki i miary.


Efekty skutecznego pomiaru:

Diagnoza rozpoczyna zmianę. Badacze jakościowi będą krzyczeć: Jak to! Badacz nie może infekować sobą terenu! Jednak jako praktycy widzimy to inaczej. Każde pytanie i obserwacja jest komunikatem. Pracownicy sprawnie odczytują komunikaty. „Jeśli mnie ktoś o coś pyta, z jakiegoś powodu jest to ważne. Jeśli jest ważne, jest to obszar mojej uwagi i zazwyczaj (przy dobrym nastawieniu do organizacji) dopasowania do oczekiwań. Jest to niewyłączny, ale jeden z najbardziej subtelnych sposobów komunikacji potrzeb organizacji. Jeśli chcesz łatwo zbudować zrozumienie dla zmiany, zaczynaj od diagnozy. Sprawni menedżerowie nie bez powodu mówią: „Co mierzysz - masz!"

„Kij włożony w mrowisko" - Kiedy wyniki są udostępnione nie sposób nie zadać sobie kilku podstawowych pytań: Jak te wyniki powstały? Jakie zjawiska, procesy i zachowania kadry menedżerskiej doprowadziły do miejsca, gdzie jesteśmy dzisiaj? Jak odwrócić część trendów? Jak część z nich wzmocnić? Co się musi zmienić, aby zmienić wynik kolejnego pomiaru? Jakie są drogi na skróty? Jakie doprowadzą do rzeczywistej i pozytywnej zmiany? Kończy się rozmowa o domniemaniach. Na stole mamy fakty. Jeśli na sali będą właściwe osoby i sprawny moderator, rozpocznie się rzetelna dyskusja, której efektem będzie uczciwy plan rozwoju organizacji.
Świadomość i zgoda w obszarze konieczności wdrażania zmian, to kolejny efekt. Dopóki czegoś nie nazwiemy i nie zwymiarujemy istnieje tendencja do „chowania pod dywan" i udawania, że sprawy nie ma lub nie jest wystarczająco duża i ważna, by się nią zająć. Jeśli chcesz zwrócić uwagę na dany temat, doprowadź do rzetelnej diagnozy.

„Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju" - mówi przysłowie. To niesprawiedliwe, ale źródła wewnętrznej informacji są zwykle cenione mniej niż zewnętrzne. Wnioski i rekomendacje będą potraktowane poważniej, jeśli dostarczy ich doświadczona firma konsultingowa, specjalizująca się w zmianach (na przykład: 4 Business & People). Doświadczenie z rynku, obiektywizm, narzędzia badawcze i metodologia to źródła przewagi zewnętrznej diagnozy.

Diagnoza oferowana przez 4 Business & People to:

  • audyt sprzedaży
  • audyt gotowości organizacji do zmian
  • badanie zaangażowania, satysfakcji i opinii pracowników
  • badanie kultury organizacyjnej
  • badanie skuteczności w działaniu
  • badanie skuteczności przywództwa
  • badania kompetencji (Assessment i Development Center, Wywiady kompetencyjne, Overview 360)
  • badanie potencjału (Pogłębiona diagnoza menedżerów i talentów)


Pomożemy Ci dobrać właściwe narzędzie pomiaru, do rezultatów, które chcesz uzyskać.