Czego brakuje polskim menedżerom?


2014-03-25


Firma 4 Business & People stale prowadzi badania poświęcone stylom przywództwa polskich menedżerów i ich skuteczności.


Do badań używany jest unikalny test badający przywództwo - ILM72 (Integrated Leadership Measure), rekomendowany przez British Institute of Leadership and Managemenet. Wyniki badań wskazują, iż najwyrazistsze cechy stylu przywództwa polskich menedżerów to:

  • nastawienie na efekty,
  • scentralizowanie władzy i decyzji,
  • nastawienie na wymagania.


Styl ten charakteryzuje wszystkie szczeble menedżerskie, od zarządu po liderów projektów.
Badania, w których efekcie powstał test ILM72 pozwoliły wyłonić również trzy kluczowe czynniki, decydujące o skuteczności przywódców. Są to:

  • Koncentracja na rezultatach,
  • Koncentracja na pracownikach,
  • Koncentracja na zespołach.


Koncentracja na rezultatach stanowi najważniejszy czynnik, składający się na skuteczne przywództwo. Polscy menedżerowie uzyskują tu bardzo dobre wyniki, w porównaniu z menedżerami europejskimi. Na skali 1-10 (gdzie 1 oznacza - min., a 10 - max.) osiągają średni wynik na poziomie 8,6. Słabiej wypada koncentracja na pracownikach (6,1). Najsłabiej - koncentracja na zespołach (5,6).


4 Business & People prowadzi również badania kondycji polskich menedżerów i pracowników, sprawdzając ich siłę i odporność psychiczną, decydującą o efektywności.
Test MTQ48 (Mental Thoughness Questionnaire) mierzy (na skali 1-10): podejście do wyzwań; poczucie wpływu: wpływu na własne życie i kontrolę emocji; zaangażowanie/wytrwałość; pewność siebie, czyli wiarę we własną wiedzę i umiejętności oraz pewność siebie w kontaktach interpersonalnych.
Najsilniejszą stroną polskich menedżerów jest poczucie wpływu na własne życie - wynik na poziomie 6,4. Polscy menedżerowie czują, że są w stanie kreować swoje życie i środowisko adekwatnie do potrzeb, mają silną potrzebę kontroli sytuacji, potrafią zarządzać kilkoma rzeczami na raz. Najsłabszy wynik występuje w obszarze zarządzania emocjami - 5,3. Oznacza to, że w trudnych sytuacjach przychodzi im z dużym wysiłkiem utrzymanie emocji na wodzy, kierują się nimi w podejmowaniu decyzji i dość łatwo „przerzucają" je na innych.
Niepokój budzi również dość niskie podejście do wyzwań. Wskazuje to, że znacznie lepiej czują się oni w znanym, przewidywalnym środowisku.

Badania wykazały wyraźnie potencjał polskich menedżerów i obszary do rozwoju. Warto z nich skorzystać, by monitorować oraz rozwijać skuteczność i efektywność menedżerów.
By wyjść naprzeciw tym wyzwaniom 4 Business & People stworzyła autorskie programy szkoleniowe, połączone z diagnozą: „Silni i gotowi na wyzwania" oraz „Architektura dynamicznego przywództwa".
To oferta dla tych wszystkich, którzy mają odwagę „stanąć przed lustrem" - zobaczyć swoje mocne i słabe strony oraz chcą skutecznie je rozwinąć.

Zobacz także: