Sukces rozwojowy Ergonu


2014-01-06

Gratulujemy serdecznie uczestnikom programu „Architektura dynamicznego przywództwa" w firmie Ergon. W programie wzięło udział 12 kluczowych liderów organizacji.


Program składał się z:

• pomiaru przywództwa testem ILM72 oraz siły i odporności testem MTQ48,
• indywidualnych sesji feedbackowych,
• trzech modułów warsztatowych oraz
• zadań domowych.

W czasie półrocznej pracy nad postawami przywódczymi istotnie wzrosła efektywność przywódcza całej organizacji oraz poszczególnych menedżerów.

Badanie btestem ILM72 postaw przywódczych przed i po programie pokazały statystycznie istotne przyrosty w koncentracji na pracy zespołowej i w koncentracji na pracownikach. Również siła i odporność w obszarze podejścia do wyzwań wzmocniła się o ponad jeden sten w całej grupie. Zmiany są też widoczne w codziennej praktyce menedżerskiej w zarzadzaniu zespołem oraz współpracy kadry zarządzającej, co potwierdza Robert Szymor - dyrektor zarządzający Ergon Polska.

Bardzo się cieszymy, że nowoczesne podejście budowy postaw przywódczych tak szybko przekłada się na mierzalne i obserwowalne rezultaty - mówi pomysłodawczyni „Architektury dynamicznego przywództwa" - Katarzyna Lorenc.

Trenerzy, którzy prowadzili działania w projekcie, to: Wojciech Grad, Magdalena Klekowska, Tomasz Boruch, Katarzyna Lorenc.