Wyróżniają nas metody działania:

rozwój kompetencji pracowników

metody oceny pracowników

Nasi Klienci osiągają pożądane rezultaty, dzięki zastosowaniu przez nas unikalnych metod:

  • EYE OPENER - otwieramy oczy. Zarówno pracownikom, jak i tym, którzy ocenę nam zlecili. Nazywamy po imieniu to, co zastajemy na początku. Nie kolorujemy i nie słodzimy. Nie od tego jesteśmy. Szczerze mówimy, jak sytuacja początkowa wygląda. Nawet, gdy musimy powiedzieć, że jest fatalnie, bo i takie sytuacje się zdarzają. Bez tej oceny, bez nazwania problemów i sprecyzowania ich charakteru nie moglibyśmy skutecznie zaprojektować zmian. Budujemy stabilny fundament naszej usługi, na którym budujemy przyszły sukces naszych klientów.

  • DISCOVERY - odkrywamy. I to nie tylko potencjał i kompetencje pracowników. Owszem, to one są kluczowe dla wprowadzenia zmian. Ale jest jeszcze jeden, niezwykle ważny czynnik, o którym tak wielu zapomina. Autentyczna motywacja. To ona jest podstawą skutecznego zarządzania. Dzięki naszej ocenie uzyskasz odpowiedź na pytanie, jakiej motywacji potrzebują Twoi pracownicy. Odkryjemy i uruchomimy ją. Dla Ciebie, Twoich pracowników, dla Twojej firmy.

  • FUSION - łączymy. Nie traktujemy jednostki jako oderwanego bytu, ale jako część zespołu, część firmy. Dlatego prezentując nasze rezultaty prezentujemy je na dwóch poziomach. Pierwszy ma charakter personalny i odnosi się do poszczególnych osób. Drugi dotyczy biznesu. Dzięki tej metodzie zyskujemy efekt synergii oparty na współdziałaniu.

Stosując nasze metody gwarantujemy klientom, że osiągną oni pożądane rezultaty. Dzięki nam zwiększają oni trafność decyzji rekrutacyjnych, opierając je na obiektywnej ocenie kompetencji, a także planują rozwój kompetencji pracowników i skutecznie motywują ich do tego. Tym samym budują pozytywny wizerunek swojej firmy, dynamicznej, profesjonalnej i dbającej o swoich pracowników.