Joanna Tatarynowicz

Szef biura i logistyki. Odpowiada za stworzenie przyjaznych warunków pracy Klientom i pracownikom 4 Business & People oraz stronę organizacyjną naszych projektów. Z energią dostarcza najwyższej jakości wsparcia logistycznego przy organizacji assessmentów, warsztatów i szkoleń. Koordynuje badania psychometryczne siły i odporności psychicznej MTQ48 i badanie przywództwa ILM72 oraz ocenę 360 stopni. Ukończyła studia na kierunku Zarządzanie o specjalności zarządzania zasobami ludzkimi. Jest certyfikowanym konsultantem siły i odporności psychicznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na zarządzając przez 6 lat salonami sprzedaży uznanych marek i kompleksowo organizując ich pracę. Wcześniej przez 10 lat doskonaliła standardy obsługi Klienta na stanowiskach doradcy i konsultanta. Pasjonatka koni oraz aktywnego uprawiania sportu.