Assessment Center i Development Center
Center Assessment i Development Center to ocena kompetencji, które będą niezbędne do wywiązywania się z zadań i celów wykonywanych obecnie i tych przyszłych. Bardzo wysoka trafność pomiaru oraz wysoki współczynnik akceptacji informacji zwrotnej oraz jej wcielenia w życie i przejęcia odpowiedzialności za własny rozwój to efekt doświadczenia 4 Business & People. To ocena umiejętności i predyspozycji zawodowych, która dzięki swej unikalnej formie jest pozytywnym doświadczeniem dla każdego uczestnika, prowadzi do pozytywnej indywidualnej zmiany.

Wyróżnik:

  • "Accuracy Accelerator" umożliwia dostarczenie jasnej informacji o potencjalnym zwrocie z inwestycji w kompetencje grupy lub osoby. Weryfikuje trafność oceny.
  • "Challenge Synchronisation System" dostarcza informacji, czy osoba lub grupa będzie sobie w stanie poradzić ze stawianymi przed nią wyzwaniami w rzeczywistości organizacyjnej i rynkowej.
  • Poziom satysfakcji po sesji informacji zwrotnej wynosi to 95%.Potwierdzenie jakości:

 

Zobacz więcej: