Najbogatsi pracownicy w Polsce

Phil Bosmans powiedział: Gdy praca, którą wykonujesz nie daje Ci radości, a tylko pieniądze to jesteś śmiertelnie ubogi.

W piątek 15.06.2018 r. sale Business Centre Club stały miejscem do świętowania bogactwa płynącego z pracy. Gala finałowa Konkursu Pracownik Roku, stała się areną do spotkania wielu bogaczy: osób bogatych w satysfakcję, doświadczenia i dokonania zawodowe.

Uroczystość była uhonorowaniem pierwszej edycji Konkursu przeznaczonego dla każdego pracownika niezależnie od zajmowanego stanowiska czy formy zatrudnienia. Nadrzędnym celem Konkursu był ukłon pracodawców w stronę swoich pracowników, okazanie im wdzięczności i pokazanie, że są ważni dla organizacji.

Podczas Gali zostali wyróżnieni wszyscy Ci, którzy pokazują prawdziwy sens pracy. Pracy, dzięki której wzrastamy, lepiej żyjemy z innymi, doskonalimy nasze dzieła oraz doskonalimy siebie.

Gratulujmy zwycięzcom Konkursu:

  • w kategorii: Długodystansowiec: Pani Bożenie Woś – Społem – Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście
  • w kategorii Inicjator: Panu Marcinowi Noworzyniowi - Atmoterm S.A.
  • w kategorii Mentor: Panu Aleksandrowi Semanowi - Thales Polska Sp. z o.o.

Gratulujemy również wszystkim zgłoszonym w Konkursie, których wkład w rozwój organizacji dostrzegli ich przełożeni. Gratulujemy przełożonym, którzy zdecydowali się na publiczne laudacje – stali się oni prekursorami kultury pozytywnej informacji zwrotnej w życiu publicznym.

Gratulujemy również organizacjom, które nie rzucają słów na wiar, nie boją się chwalić swoich partnerów – kluczowych pracowników: Arche sp. z o.o., Atmoterm SA, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Społem – Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście, Thales Polska Sp. z o.o., EBM-Papst Sp. z o.o., Walpas Sp. z o.o.

Duże podziękowanie kierujemy również w stronę fundatorów nagród w Konkursie, firmom: Arche Sp. z o.o. oraz Cityboard Media Sp. z o.o.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli ideę Konkursu i zapraszamy do kolejnej edycji „Pracownika Roku”. Informacje będą dostępne na stronie Konkursu: www.pracownikroku.org. Tam też dostępne będą finałowe laudacje przełożonych wszystkich finalistów i wywiady ze zwycięzcami w każdej z kategorii.