Katarzyna Lorenc o wyzwaniach na rynku pracy

25.01.2018, Business Centre Club

Reorganizacja pracy, w tym obsługi klienta czy automatyzacja procesów, pozapłacowe świadczenia, dbałość o dobre relacje i rozwój swoich kompetencji. To kluczowe wskazania dla przedsiębiorców, którymi powinni kierować się w najbliższym czasie.Pełna treść wypowiedzi dostępna również tutaj: https://www.bcc.org.pl/2018/01/katarzyna-lorenc-o-wyzwaniach-rynku-pracy/