Uważasz, że zarabiasz zbyt mało?
To może być wina GUS

Wywiadu udzieliła Katarzyna Lorenc redakcji Info Wire, 06.09.2017 r.


Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017 r. wynosiło w Polsce 4220,69 zł. Jak się to ma do rzeczywistości? Nijak, a to dlatego, że dane GUS mocno zamazują obraz faktycznej sytuacji zarobkowej Polaków.

Kliknij w grafikę i wysłuchaj pełnej wypowiedzi.