„Oceniać czy nie oceniać?"
- spotkania Grupy HR Loży Warszawskiej BCC

Już 5.06 br. zapraszamy członków Business Centre Club na kolejne spotkanie w ramach Grupy HR Loży Warszawskiej BCC. 

Tym razem postaramy się odpowiedzieć na pytanie:

"Oceniać czy nie oceniać?"

5.06.2017 r.
godz. 9.30 - 12.30

siedziba BCC, Pałacu Lubomirskich Pl. Żelaznej Bramy 10


PROGRAM SEMINARIUM

 • Trendy w systemach ocen, co się zmienia i dlaczego? - wprowadzenie - Katarzyna Lorenc
 • Doświadczenia w ocenianiu - wymiana doświadczeń firm członkowskich
 • Jeśli nie ocena, to co? - praca warsztatowa
 • Poszukiwany/poszukiwana - Giełda pracy F2F
 • Propozycje tematów spotkań na II półrocze


Trendy w systemach ocen, co się zmienia i dlaczego?

Od kilku lat nastawienie do systemów ocen zmienia się radykalnie.

 • Jakie są wady i zalety obecnych systemów ocen?
 • Dlaczego eksperci twierdzą, że potrzebna jest zmiana podejścia?
 • Jakie trendy w systemach ocen są widoczne?
 • Jakie wyzwania dla menedżerów i HR niosą te zmiany?
 • Co się nie zmienia?

Wprowadzenie pozwoli na uporządkowanie wiedzy o systemach ocen i kierunkach ich ewolucji oraz będzie przyczynkiem do dyskusji.

Doświadczenia w ocenianiu
Wiele firm członkowskich ma doświadczenia z budowania i rozwoju systemów ocen. Porozmawiamy o ich pozytywnym i negatywnym wpływie na organizację, sposobie ich budowania, rozwijania i wdrażania oraz dylematach przed jakimi stajemy w sytuacji oceny pracownika.

Jeśli nie ocena to co?
W tej części puścimy wodze wyobraźni stworzymy prototypy systemów, które wspierałyby biznes i równocześnie byłyby pozbawione wad tradycyjnych systemów ocen. Wykorzystamy metody warsztatowe, żeby zainspirować się nawzajem.

Kogo szukamy? Giełda Fachowców Face to Face
Jakich pracowników szukacie? Jakich ekspertów? Rozwiązujecie umowy
z pracownikami z przyczyn od nich niezależnych i możecie ich polecić? Jakie warunki oferujecie?
Uruchamiamy networking personalny. Każdy, kto będzie chciał będzie miał okazję powiedzieć kogo szuka lub kogo może polecić do pracy.

Propozycje tematów spotkań na II półrocze
Mija kolejne półrocze intensywnych spotkań Grupy HR. Czas na podsumowanie
i zaplanowanie tematyki na kolejne półrocze. Porozmawiamy o tym, jakie wyzwania nas czekają i jakiej wiedzy będziemy potrzebować, aby im sprostać.

Dodatkowe informacje dotyczące seminarium:
• Seminarium skierowane jest do dyrektorów i kierowników działów personalnych i specjalistów HR, właścicieli firm i dyrektorów zarządzających.
• W trakcie seminarium zaplanowana jest przerwa na kawę


Przyszłych członków Grupy informujemy, że tematyka spotkań podyktowana jest potrzebami jej członków i skupie się wokół zagadnień:
 • podnoszenia wiedzy i umiejętności zarządzania personelem - kapitałem społecznym organizacji,
 • upowszechnianie dobrych praktyk wśród firm członkowskich.

  W trakcie każdego spotkania poświęcamy około 45 minut na dyskusję i zaplanowanie działań wizerunkowych, które pomogą promować firmy Loży Warszawskiej BCC jako dobrych pracodawców i w ten sposób wyróżnić się na rynku. Pragniemy tym samym pomóc Państwu w pozyskaniu i zatrzymaniu najlepszej kadry.


 

Tym, którzy nie potwierdzili jeszcze uczestnictwa prosimy o przesyłanie potwierdzeń do 2.06.2017 na adres: amagoch@4bp.com.pl

Zapraszamy!