19-07-2017

Dane GUS eskalują oczekiwania płacowe - komentarz

GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wzrosło o 6 proc. rok do roku i 2,7 proc. w skali miesiąca, a zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 4,3 proc. w porównaniu sprzed rokiem i 0,...
18-07-2017

Biznes nie świętuje?

W życiu jest dokładnie tyle szczególnych okazji, ile się zdecydujesz świętować - Robert Brault

...
03-07-2017

DeEduCliCoo...

Najczęstsza reakcja menadżerów na zaproszenie do udziału w szkoleniu: "Nie mam czasu!!!". ...
26-06-2017

Światowa certyfikacja dostępna już w Polsce - letnia edycja


Nowe kompetencje zwiększające skuteczność i efektywność trenera, coacha oraz osób zajmujących się rozwojem indywidualnym oraz organizacyjnym.
...