Szkolenia umiejętności interpersonalnych i menedżerskich


Szkolenia dla pracowników i szkolenia menedżerskie (szkolenia biznesowe) nie tylko w Warszawie, w których 4 Business & People gwarantuje pozytywną zmianę w zachowaniach, które są istotne dla efektywności całej organizacji. Zapewnia wysoki transfer wiedzy i umiejętności miękkich do działania. Przed szkoleniem określa się kompetencje, które zdecydują o sukcesie zespołu lub poszczególnych menedżerów, mierzy się aktualny poziom i określa się poziom docelowy kompetencji. Dzięki stosowanej metodologii RESULT proces szkolenia i w efekcie zmiany jest uporządkowany i bardzo skuteczny. Jako doceniana firma szkoleniowa gwarantujemy dostarczenie ustalonych wyników poprzez system Standard lub 50/50.


Wyróżniki:

  • „Roles and process ®” - pozwala na tworzenie środowiska, w którym zmiana zachowań jest prosta i oczywista.
  • „Engagement Accelerator ®” - buduje postawy menedżerów i pracowników wobec zmian, które mają zajść w ich zachowaniu.
  • „Multikolb ®” - pozwala na zarządzanie treścią szkolenia tak, aby w pełni miała przełożenie na zmianę zachowań w trakcie i po szkoleniu.
  • Inne zmiany, które wprowadzono, by szkolenia były narzędziem rzeczywistej zmiany w organizacjach.
  • W efekcie średnia z ocen w skali od 1 – 5 (1 - całkowicie nie spełnia oczekiwań, 5 – całkowicie spełnia oczekiwania) z badań efektywności szkolenia wyniosła w 2013 r.: 4,46!

 

Kompetencje, które rozwijamy:

 Szkolenia:

Umiejętności

Osobiste

Szkolenia:

Kompetencje

Menedżerskie

Szkolenia:

Umiejętności

Miękkie

Orientacja na cel

Dzielenie się wiedzą

Myślenie analityczne

Kreatywność

Efektywność osobista

Rozwój zawodowy

Wywieranie wpływu

Odpowiedzialność

Proaktywność

Siła i odporność

Rozwiązywanie problemów
Budowanie zespołu

Przywództwo

Delegowanie

Planowanie i organizacja

Rozliczanie zadań

Zorientowanie na wynik

Podejmowanie decyzji

Motywowanie

Informacje zwrotne

Ocena pracownicza

Rekrutacje i odejścia

Odwaga menedżerska

Zarządzanie konfliktem

Myślenie strategiczne

Zarządzanie innowacją
Komunikacja

Współpraca

Orientacja na Klienta

Asertywność

Prowadzenie prezentacji

Umiejętności sprzedażowe

Zarządzanie relacjami

Prowadzenie spotkań

Train the trainer

Coaching i mentoring


Potwierdzenie jakości:

Referencje od firmy BZ WBK Refererencje od firmy BGŻ Referencje od Totalizatora 


Zobacz wiecej:

1. O formułowaniu celów szkoleniowych2. Jak szyć szkolenia na miarę?