Badanie Satysfakcji, Zaangażowania i Opinii Pracowników/Klientów

Badanie organizacji poprzez jej pracowników dostarcza informacji o źródłach satysfakcji i zaangażowania. Pokazuje obszary  i konsekwencje związane z ograniczoną satysfakcją czy zaangażowaniem w strukturze organizacji. Stanowi jedną z istotnych podstaw do formułowania polityki kadrowej, zarówno dla całej organizacji, jak i poszczególnych zespołów. Konstrukcja kwestionariusza pozwala na porównanie wskaźników satysfakcji i zaangażowania. Badanie wykorzystywane jest również do badania satysfakcji Klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz współpracy i kultury organizacyjnej. Badanie jest pomocne w ocenie umiejętności zarządczych oraz komunikacyjnych w organizacji.


Wyróżniki:

  • „Two sides delivery"
    dzięki unikalnemu projektowaniu badania otrzymujemy odpowiedzi nie tylko dotyczące satysfakcji i zaangażowania, lecz także wiele informacji o respondentach jako społeczności, które wpływają na sprawność organizacji.to nasze podejście do benchmarków oraz analizy danych, które pozwalają na priorytetyzację rekomendacji, tak aby przyniosły wzrost w kolejnym badaniu.

  • „Priceless index"

    to wskaźniki, które pozwalają oszacować możliwości i zagrożenia związane z personelem i w ten sposób dostarczyć bazy do rozwoju strategii personalnej organizacji.

Potwierdzenie jakości: