Praktyczna kultura feedbackowa w Starostwie w Legionowie

2014-01-23

 

Na przełomie listopada i grudnia 2013r. przeprowadziliśmy dwie dwudniowe sesje szkoleniowe dla Starostwa w Legionowie.


Uczestnikami szkolenia byli członkowie zarządu starostwa, naczelnicy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu. Warsztaty dotyczyły wprowadzania praktycznej kultury feedbackowej w urzędzie. Tematyka szkolenie wynikała z analizy wyników przeprowadzonego wcześniej w starostwie badania Overview 360. Rezultatem projektu było wdrożenie uczestników do aktywnego poszukiwania informacji zwrotnej oraz udzielania informacji zwrotnej w sposób efektywny. Trenerem odpowiedzialnym za projekt i realizację był Wojtek Grad.


Efektywność szkolenia została przez uczestników określona na 90,36 %. W tej chwili pracujemy wspólnie z Klientem nad dalszymi krokami, wynikającymi ze strategii podnoszenia efektywności pracy urzędu, przyjętej po analizie wyników Badania Overview 360.