Program Rozwoju Potencjału "Prestiż" w Banku BGŻ zakończony

2014-01-05


W grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy proces diagnozy potencjału kandydatów do III edycji Programu Rozwoju Potencjału „Prestiż" - programu talentów w Banku BGŻ.


Głównym celem procesu było wyłonienie pracowników spełniających założone przez Bank oczekiwania, zarówno w obszarze prezentowanych postaw, jak i kompetencji.


Diagnoza potencjału kandydatów do Programu obejmowała:

Przeprowadzenie szeregu badań online:

- badania postrzegania kompetencji zawodowych Overview 360
- badania efektywności własnej w działaniu testem psychometrycznym MTQ48
- badania efektywności przywództwa i współpracy testem psychometrycznym ILM72
- badania źródeł motywacji testem Kotwice Sheina

Analizę wyników indywidualnych w formie syntetycznych raportówIndywidualne sesje informacji zwrotnychPlany rozwojowe

Zastosowana metodologia pozwoliła nam wyłonić kandydatów spełniających kluczowe kryteria Banku, określić ogólny poziom dopasowania danej osoby do oczekiwanego profilu, określić u każdej z osób poziom spójności uzyskanych wyników oraz zdiagnozować silne i słabe strony każdego z kandydatów względem oczekiwań Banku.


Ogólny poziom satysfakcji uczestników z projektu wyniósł 96%.


Liderem projektu była Anna Jaworska, konsultantami byłi między innymi: Katarzyna Lorenc, Beata Stefańska, Aleksandra Połcik, Wojciech Grad, Piotr Ciepliński