Zaproszenie do uczestnictwa
w ogólnopolskim badaniu sprawności
zarządzania zmianą
MISTRZOSTWO W ZMIANACH

Usługi


Diagnoza

diagnoza kompetencji

Przeprowadzanie organizacji przez zmiany

Assessment i Development Center
Wyzwól potencjał swoich pracowników

Pomóż im odkryć ich predyspozycje i umiejętności. Upewnij się, że w Twojej firmie właściwe osoby znajdują się na właściwych stanowiskach. A jeśli okaże się, że tak nie jest, wprowadź zmiany oparte o rzetelne informacje o kompetencjach. Jak? Decydując się na Assessment Development Center. Cóż to takiego? Mówiąc najprościej jest to ocena kompetencji niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków i osiągania założonych celów. Usługi, które świadczymy w zakresie Assessment i Development Center poprzez ocenę kadr i wskazanie kierunku i charakteru zmian pomagają naszym klientom w zdobyciu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Najważniejszym kapitałem firmy są ludzie, ale ... odpowiedni na właściwych stanowiskach. Tu kluczową rolę odgrywają kompetencje oraz drzemiący w pracownikach potencjał, zaś assessment center pozwala je zidentyfikować. Metoda ta zaprojektowana przez naszych specjalistów pozwala uzyskać obiektywny i precyzyjny wynik pomiaru. Co więcej, możemy poszczycić się bardzo wysokim wskaźnikiem akceptacji informacji zwrotnej, jej wcielania w życie, a także przejęcia odpowiedzialności za własny rozwój. I to uważamy za nasz największy sukces. Bo nie sztuką jest odkryć i zdefiniować kierunek zmiany, ale stać się inspiracją i bodźcem do pójścia w tym kierunku. Nam się to udaje.

Assessment a Development

Ogólnie przyjęło się określać te dwie metody mianem oceny kompetencji. Prostujemy! O ile assessment służy ocenie kompetencji kandydatów, o tyle development koncentruje się na ciągłym rozwoju kluczowych umiejętności. Assessment pozwala wyłonić spośród badanych osób te, które najlepiej pasują do danego stanowiska. Dzięki tej metodzie obniżona zostaje rotacja pracowników, a tym samym zminimalizowane zostają koszty błędów nietrafnych selekcji. Jednocześnie rośnie prawdopodobieństwo zatrudnienia odpowiednich osób o właściwych kwalifikacjach i kompetencjach. Tymczasem development jest wsparciem w planowaniu i projektowaniu ścieżek rozwoju zawodowego pracowników. Poprzez identyfikację ich mocnych i słabych stron, firmie zostają wytyczone działania koncentrujące się wokół rozwoju kluczowych kompetencji pracownika – działania generujące w przyszłości zysk.

W każdej firmie najważniejsi są ludzie. W naszej też. Nasi asesorzy to grupa wyszkolonych i doświadczonych specjalistów, którzy do swoich obowiązków podchodzą z pełnym zaangażowaniem. To dzięki nim przeprowadzana ocena staje się zawsze pozytywnym doświadczeniem dla pracownika, prowadzącym do pozytywnych zmian.

Pogłębiona Diagnoza Menedżerska Badanie 360 Badanie satysfakcji, opinii i zaangażowania pracowników

Skontaktuj się z nami

4 Business & People sp. z o.o.


ul. Oksywska 34a,
01-694 Warszawa
NIP: 525-237-92-37
Disclaimer

tel. 606 941 107
tel. 690 893 619

e-mail: 4bp@4bp.com.pl

PrezesKatarzyna Lorenc

Dział SprzedażyAndrzej Cur

Business Development Manager

Dział MarketinguAgnieszka Henclik

Marketing Project Manager

Dział RealizacjiDorota Wandas

Project Management Director

Dział RealizacjiJoanna Tatarynowicz

Pracownik administracyjny

MRCMarta Jagodzińska

Konsultant, Asesor, Coach

Obsługa Księgowa firmyMagdalena Gołębiewska

Główna księgowa

Dział ITSylwester Kućma

IT Manager & Web Developer

Masz pytanie?

Wypełnij poniższy formularz:

@

Po wysłaniu formularza wyślemy do Pani/Pana e-mail potwierdzający.

4 Business & People deklaruje, że wszelkie podane informacje będą służyły wyłącznie do kontaktu, będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim.

© 4bp.com.pl
Google+
Zarządzanie zmianą - blog
Nasz kanał YouTube