tam, gdzie ma zajść

pozytywna zmiana

Dla tych,
którzy mają odwagę podważać status quo
i wprowadzać pozytywne zmiany.

Zaproszenie do uczestnictwa
w ogólnopolskim badaniu sprawności
zarządzania zmianą
MISTRZOSTWO W ZMIANACH

Assessment Development Center

 • Wyzwól potencjał swoich pracowników

  Pomóż im odkryć ich predyspozycje i umiejętności. Upewnij się, że w Twojej firmie właściwe osoby znajdują się na właściwych stanowiskach. A jeśli okaże się, że tak nie jest, wprowadź zmiany oparte o rzetelne informacje o kompetencjach. Jak? Decydując się na Assessment Development Center. Cóż to takiego? Mówiąc najprościej jest to ocena kompetencji niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków i osiągania założonych celów. Usługi, które świadczymy w zakresie Assessment i Development Center poprzez ocenę kadr i wskazanie kierunku i charakteru zmian pomagają naszym klientom w zdobyciu przewagi konkurencyjnej na rynku.


  Najważniejszym kapitałem firmy są ludzie, ale ... odpowiedni na właściwych stanowiskach. Tu kluczową rolę odgrywają kompetencje oraz drzemiący w pracownikach potencjał, zaś assessment center pozwala je zidentyfikować. Metoda ta zaprojektowana przez naszych specjalistów pozwala uzyskać obiektywny i precyzyjny wynik pomiaru. Co więcej, możemy poszczycić się bardzo wysokim wskaźnikiem akceptacji informacji zwrotnej, jej wcielania w życie, a także przejęcia odpowiedzialności za własny rozwój. I to uważamy za nasz największy sukces. Bo nie sztuką jest odkryć i zdefiniować kierunek zmiany, ale stać się inspiracją i bodźcem do pójścia w tym kierunku. Nam się to udaje.


  Assessment a Development


  Ogólnie przyjęło się określać te dwie metody mianem oceny kompetencji. Prostujemy! O ile assessment służy ocenie kompetencji kandydatów, o tyle development koncentruje się na ciągłym rozwoju kluczowych umiejętności. Assessment pozwala wyłonić spośród badanych osób te, które najlepiej pasują do danego stanowiska. Dzięki tej metodzie obniżona zostaje rotacja pracowników, a tym samym zminimalizowane zostają koszty błędów nietrafnych selekcji. Jednocześnie rośnie prawdopodobieństwo zatrudnienia odpowiednich osób o właściwych kwalifikacjach i kompetencjach. Tymczasem development jest wsparciem w planowaniu i projektowaniu ścieżek rozwoju zawodowego pracowników. Poprzez identyfikację ich mocnych i słabych stron, firmie zostają wytyczone działania koncentrujące się wokół rozwoju kluczowych kompetencji pracownika – działania generujące w przyszłości zysk.


  W każdej firmie najważniejsi są ludzie. W naszej też. Nasi asesorzy to grupa wyszkolonych i doświadczonych specjalistów, którzy do swoich obowiązków podchodzą z pełnym zaangażowaniem. To dzięki nim przeprowadzana ocena staje się zawsze pozytywnym doświadczeniem dla pracownika, prowadzącym do pozytywnych zmian.

10 rzeczy, które warto wiedzieć o nas

Potrzeby, na które odpowiadamy

Uzyskanie gotowości do zmian i wyzwań
Zabezpieczenie kadry na przyszłość 

Wsparcie dla menedżerów

Wsparcie dla działów HR

To, co nas wyróżnia

Skontaktuj się z nami

4business&people sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 55,
01-625 Warszawa

NIP:5252379237


Klienci biznesowi

Magdalena Nasierowska

 


innowacyjna gospodarka

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki