Zaproszenie do uczestnictwa
w ogólnopolskim badaniu sprawności
zarządzania zmianą
MISTRZOSTWO W ZMIANACH

Usługi


Diagnoza

diagnoza kompetencji

Przeprowadzanie organizacji przez zmiany

Assessment i Development Center
Wyzwól potencjał swoich pracowników

Pomóż im odkryć ich predyspozycje i umiejętności. Upewnij się, że w Twojej firmie właściwe osoby znajdują się na właściwych stanowiskach. A jeśli okaże się, że tak nie jest, wprowadź zmiany oparte o rzetelne informacje o kompetencjach. Jak? Decydując się na Assessment Development Center. Cóż to takiego? Mówiąc najprościej jest to ocena kompetencji niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków i osiągania założonych celów. Usługi, które świadczymy w zakresie Assessment i Development Center poprzez ocenę kadr i wskazanie kierunku i charakteru zmian pomagają naszym klientom w zdobyciu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Najważniejszym kapitałem firmy są ludzie, ale ... odpowiedni na właściwych stanowiskach. Tu kluczową rolę odgrywają kompetencje oraz drzemiący w pracownikach potencjał, zaś assessment center pozwala je zidentyfikować. Metoda ta zaprojektowana przez naszych specjalistów pozwala uzyskać obiektywny i precyzyjny wynik pomiaru. Co więcej, możemy poszczycić się bardzo wysokim wskaźnikiem akceptacji informacji zwrotnej, jej wcielania w życie, a także przejęcia odpowiedzialności za własny rozwój. I to uważamy za nasz największy sukces. Bo nie sztuką jest odkryć i zdefiniować kierunek zmiany, ale stać się inspiracją i bodźcem do pójścia w tym kierunku. Nam się to udaje.

Assessment a Development

Ogólnie przyjęło się określać te dwie metody mianem oceny kompetencji. Prostujemy! O ile assessment służy ocenie kompetencji kandydatów, o tyle development koncentruje się na ciągłym rozwoju kluczowych umiejętności. Assessment pozwala wyłonić spośród badanych osób te, które najlepiej pasują do danego stanowiska. Dzięki tej metodzie obniżona zostaje rotacja pracowników, a tym samym zminimalizowane zostają koszty błędów nietrafnych selekcji. Jednocześnie rośnie prawdopodobieństwo zatrudnienia odpowiednich osób o właściwych kwalifikacjach i kompetencjach. Tymczasem development jest wsparciem w planowaniu i projektowaniu ścieżek rozwoju zawodowego pracowników. Poprzez identyfikację ich mocnych i słabych stron, firmie zostają wytyczone działania koncentrujące się wokół rozwoju kluczowych kompetencji pracownika – działania generujące w przyszłości zysk.

W każdej firmie najważniejsi są ludzie. W naszej też. Nasi asesorzy to grupa wyszkolonych i doświadczonych specjalistów, którzy do swoich obowiązków podchodzą z pełnym zaangażowaniem. To dzięki nim przeprowadzana ocena staje się zawsze pozytywnym doświadczeniem dla pracownika, prowadzącym do pozytywnych zmian.

Pogłębiona Diagnoza Menedżerska Badanie 360 Badanie satysfakcji, opinii i zaangażowania pracowników

Skontaktuj się z nami

4 Business & People sp. z o.o.


ul. Mickiewicza 55,
01-625 Warszawa
NIP:5252379237

PrezesKatarzyna Lorenc

Dział SprzedażyMagdalena Nasierowska

Business Development Director

Dział MarketinguAgnieszka Henclik

Marketing Project Manager

Dział ITSylwester Kućma

IT Manager & Web Developer

Dział RealizacjiDorota Wandas

Project Management Director

Dział RealizacjiElżbieta Kowalewska

Senior Project Manager

Dział RealizacjiMagdalena Marciniak

Project Manager

Masz pytanie?

Wypełnij poniższy formularz:

@

Po wysłaniu formularza wyślemy do Pani/Pana e-mail potwierdzający.

4 Business & People deklaruje, że wszelkie podane informacje będą służyły wyłącznie do kontaktu, będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim.

© 4bp.com.pl
Google+
Zarządzanie zmianą - blog
Nasz kanał YouTube